Engellilere Dil Eğitimi Sosyal Sorumluluk Projesi

Günümüzde bazı insanlar geçirdiği ağır kazalar sonucunda ya da doğuştan herhangi bir nedenden dolayı yaşamını engelli olarak devam ettirmek zorundadır. İçinde yaşadığımız toplumda maalesef engelli insanlara yeteri kadar değer verilmemektedir. Tabi bu algının yaratılmasında engelleri insanların içinde yaşadığı çevre kadar engelli insanların bizzat kendileri ve onların ailesi de belirgin bir rol oynamaktadır. Çünkü engelli insanların çoğu hayata küsmekte ve kendini değersiz olarak görmektedir. Kendilerini içinde yaşadıkları toplumdan soyutlayarak kendi dünyalarına çekilmekteler. Bunda engelli insanların hayata bakışından ziyade aile faktörü de büyük önem taşımaktadır. Engelli insanların aileleri engelli bir yakını varsa onun hayatla barışık hayata bir katkısının olmasından ziyade içinde yaşadığı çevreden kopuk olmasına zemin hazırlamaktadırlar.

Engelli insanların kendilerini değerli hissedip hayata bakış tarzlarının olumlu yönde değiştirilmesinde hem engelli insanların, hem bu insanların ailelerinin hem de içinde yaşadıkları topluma önemli görevler düşmektedir. Örneğin doğuştan engelli olup iki bacağı olmayan bir engellinin çok güzel yüzüp yüzme dalında üstün dereceler elde ettiğini görebilirsiniz ya da doğuştan görme engelli bazı insanların okul hayatında çok başarılı olup gene iş hayatında üstün makamlara geldiğini görebilmekteyiz.

Örneklerde de görüleceği üzere hayata bakış tarzları olumlu yönde engelli insanlarda vardır. Çünkü onlar engelli de olsa içinde yaşadığı topluma mutlaka verebilecekleri şeyler vardır.

Kasım Gültekin/Yapımcı

 PROJE  AYRINTI ;

tiklaindir1

AYRINTI :   https://dunyadabirlisanengellerikaldir.jimdo.com/